• علی نجفی
  • شهردار نیشابور اسبق
  • تلفن تماس :
  • فکس :
  • رایانامه : najafi@gmail.com
  • موبایل : 05142227426

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد