• روح اله سیدآبادی
  • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
  • تلفن تماس : 42222003-1160
  • فکس : 42222003
  • رایانامه : it@neyshabur.ir
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • دانشپذیر دوره مدیریت DBA دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت EMBA - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
  • کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر - دانشگاه غیر انتفاعی سبحان نیشابور

سوابق اجرایی :

  • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نیشابور 1397
  • دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری نیشابور 1395
  • مسئول فناوری اطلاعات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور 1395
  • معاون فنی مرکز مدیریت ترافیک و حمل ونقل هوشمند شهرداری نیشابور 1394
  • مسئول فنی مرکز مدیریت ترافیک و حمل و نقل هوشمند شهرداری نیشابور 1392
  • کارشناس فناوری اطلاعات ستاد مرکزی شهرداری نیشابور 1391