• کاظم دلگشا
  • سرپرست مدیریت بودجه و اعتبارات
  • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1217
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • نامعلوم

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد