• حسین مهرآسا
 • کارشناس فناوری اطلاعات ستاد
 • تلفن تماس : 42222003-1160
 • فکس : 42222003
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی فناوری اطلاعات - دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور 1390
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1394
 • کارشناسی ارشد مدیریت EMBA - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397

سوابق اجرایی :

 • کارشناس فناوری اطلاعات مرکز مدیریت ترافیک وحمل ونقل هوشمند شهرداری نیشابور 1393
 • مدیر برنامه ریزی و تحقیق و توسعه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور 1397
 • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور 1398

علمی پژوهشی :

 • مقاله Isi