• سارا کلیدری
  • مدیریت سرمایه انسانی
  • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1240
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397
  • کارشناسی مهندسی زمین شناسی

سوابق اجرایی :

  • مسئول کارگزینی شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

  • ندارد