• حمید بهنامی
 • مدیریت سرمایه انسانی
 • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1240
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور - 1396

سوابق اجرایی :

 • مدیر درآمد سازمان اتوبوس رانی شهرداری نیشابور 1393-1394
 • رییس شورای کار شهرداری نیشابور 1396
 • مشاور رفاهی و فرهنگی خانه کارگر نیشابور 1395
 • مدیر سرمایه انسانی شهرداری نیشابور 1397

علمی پژوهشی :

 • ندارد