• محمد علی سیرجانی
  • مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک
  • تلفن تماس : 42222001-051
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران -دانشگاه آزاد نیشابور - 1396

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد