• مهدی آریانفر
 • سرپرست سازمان مدیریت پسماند
 • تلفن تماس : 43221415
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل : 09155512803

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی عمران ساختمان- دانشگاه کاشمر 1382
 • کارشناسی عمران- دانشگاه یزد واحد تفت 1386

سوابق اجرایی :

 • مسئول عمران شهرداری منطقه یک نیشابور 1392-1389
 • معاون اجرایی سازمان عمران شهرداری نیشابور 1394-1392
 • معاون سازمان عمران شهرداری نیشابور1396-1394
 • عضو هیئت مدیره سازمان عمران 1396-1392
 • سرپرست سازمان مدریت پسماند 1396 تاکنون
 • عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند 1396 تاکنون