• حمید بهنامی
 • سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • تلفن تماس : 051-۴۳۳۴۱۹۹۹
 • فکس : ۴۳۳۴۱۹۹۹
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور – 1396

سوابق اجرایی :

 • مدیر درآمد سازمان اتوبوس رانی شهرداری نیشابور 1393-1394
 • رییس شورای کار شهرداری نیشابور 1396
 • مشاور رفاهی و فرهنگی خانه کارگر نیشابور 1395
 • مدیر سرمایه انسانی شهرداری نیشابور 1397
 • سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور 1398