سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک - دانشگاه بیرجند - 1391
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - 1398

سوابق اجرایی :

 • کارشناس امور برق شهرداری نیشابور – 1392
 • ناظر برق مرکز مدیریت ترافیک و حمل ونقل هوشمند شهرداری نیشابور – 1393
 • کارشناس کنترل نقشه ها و طرح های تاسیساتی دفتر فنی شهرداری نیشابور – 1393
 • مسئول تاسیسات شهرداری نیشابور و سازمان های وابسته – 1393 و 1398
 • کارشناس ناظر در سازمان عمران – 1393
 • ناظر پروژه تجهیز موزه شاه عباسی – 1394
 • کارشناس حوزه خدمات شهری شهرداری نیشابور – 1394
 • ناظر عالی تاسیسات سازمان های وابسته به شهرداری نیشابور – 1394
 • مسول تاسیسات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور – 1394
 • ناظر عالی خدمات شهری در منطقه 1 و 2 – 1395
 • کارشناس مسئول تاسیسات منطقه 2 – 1396
 • مدیر مرکز معاینه فنی خودرو شهرداری نیشابور – 1397
 • مدیر و ناظر جایگاه های CNG شهرداری نیشابور - 1397
 • معاون سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور – 1399
 • سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور – 1400