• محمد علی آهنگرانی
 • مدیر منطقه دو
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل : 09151511095

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان - دانشکده فنی بابل 1367
 • کارشناسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 1391
 • کارشناسی مدیریت گرایش مدیریت شهری - مرکز مدیریت صنعتی شرق واحد نیشابور 1388

سوابق اجرایی :

 • کارشناس شهرسازی و عمران شهرداری نیشابور 1396-1369
 • سرپرست سازمان سیما و منظر شهرداری نیشابور
 • مدیر شهرداری منطقه دو شهرداری نیشابور 1398