آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه معاونت عمران شهرداری نیشابور

بازدید شهردار نیشابور

بازدید مهندس نجفی شهردار نیشابور از شهرداری منطقه یک

ادامه خبر ...


عملکرد سازمان عمران شهرداری نیشابور

به نقل از روابط عمومی سازمان عمران آقای حسین آبادی و به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.