آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها

بازدید شهردار نیشابور

بازدید مهندس نجفی شهردار نیشابور از شهرداری منطقه یک

ادامه خبر ...


طرح جمع آوری مصالح توسط اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازهای شهرداری نیشابور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور و به نقل از حسینی رئیس اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازهای شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


بارگشایی خیابان شهید فهمیده نیشابور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور و به نقل از حسینی رئیس اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازهای شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


طرح پیشگیری و جلوگیری ازساخت و سازهای غیرمجاز را درسال ۹۵ آغاز شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور به نقل از حسینی مسئول اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازها شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


عملیات تخریب و رفع خطر در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۵ مورد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور به نقل از حسینی مسئول اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازها شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


پلمب و جمع آوری مصالح در خیایان امام و شهرارا نیشابور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور به نقل از حسینی رئیس اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازهای شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


واحد صنفی ضایعاتی در خیابان فردوسی جنوبی که باعث مزاحمتهای فراوان و نارضایتی مردم واهالی شده بود پلمب و تعطیل گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور به نقل از حسینی مسئول اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازها شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


اعمال قانون و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهری


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور به نقل از حسینی رئیس اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازهای شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


تخریب املاک غیر مجاز طبق بند ۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری ها

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور به نقل از حسینی مسئول اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازها شهرداری نیشابور در راستای انجام وظایف اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازهای نیشابور رفع خطر و تخریب ملکهایی که طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ وظیفه شهرداری بوده اعمال قانون گردید

ادامه خبر ...


آغاز طرح پاکسازی و جمع آوری خاک و نخاله سطح شهر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور و به نقل از حسینی دبیرکمیسیون بند۲۰ ماده۵۵

ادامه خبر ...


اطلاعیه اداره مهندسی و نظارت برساخت و سازها

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابوراداره مهندسی و نظارت بر ساخت وسازها اعلام کرد:
شهروندان گرامی نظر به ضرورت رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری در جهت تامین مسائل ایمنی و استحکام سازه های ساختمانی شهر نیشابور

ادامه خبر ...


جمع آوری مصالح و پیشگیری و جلوگیری از تصرف و تغییرکاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی توسط اداره مهندسی ونظارت برساخت و سازهای شهرداری نیشابور

در راستا و امتداد اعمال قانون وجلوگیری و پیشگیریهای مستمر اداره مهندسی ونظارت برساخت و سازهای شهرداری نیشابور مجددا پرسنل این حوزه از محله تخلف خیز مهران بازدید به عمل آورده و طبق سنوات گذشته نسبت به جمع آوری مصالح و پیشگیری و جلوگیری از تصرف و تغییرکاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی اقدام کردند

ادامه خبر ...


رفع خطر و تخریب ملک واقع در خیابان سید جمال الدین شمالی

مسئول اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها مهندس سید محمد رضا حسینی گفت:
در خصوص شرایط خاص نیشابور و اینکه نیشابور بایستی در استان بعنوان الگو در میان سایر شهرستان باشد ونیز دستورات و تأکیدات دادستان محترم شهر نیشابور اقای اکبری مقدم در خصوص رفع تخرییب منازل قدیمی متروکه و رها شده که پاتوقی برای معتادان و ارازل و اوباش از نظر بهداشتی و امنیتی چهره بسیار زشتی را برای شهر ترسیم می نماید

ادامه خبر ...


رفع خطر از ملک های قدیمی , فرسوده و دکه رها شده

به گزارش اداره مهندسی و نظارت بر ساخت ساز ها ی غیر مجاز و در پی دستور شهردار محترم جناب اقای مهندس سید عباس حسینی مبنی بر جلوگیری و توتف ساخت و ساز های غیر قانونی و غیر مجاز یک دستگاه ملک متروکه تخریب شد.

ادامه خبر ...+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.