آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه آگهی های مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه

اجرای پروژه تکمیل و مرمت باغ ملی

ادامه خبر ...


آگهي مزايده

آگهي مزايده اموال مستعمل شهرداري

ادامه خبر ...


آگهی مناقصه

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط برگزار نماید..

ادامه خبر ...


مزایده

مزایده سرمایه گذاری ساخت، نصب و بهره برداری تبلیغاتی ۶ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر

ادامه خبر ...


تجديد آگهي مزايـده نوبت دوم فروش تعدادي از املاك شهرداري نيشابور

نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد ۱۰ قطعه زمين و دو واحد منزل مسكوني واقع در نيشابور- شهرك ولي عصر و ساير نقاط سطح شهر را به شرح جدول پيوست از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند ...

ادامه خبر ...


پروژه درزگیری آسفالت معابر سطح شهر

مناقصه

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه درزگیری آسفالت معابر سطح شهر برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید....

ادامه خبر ...


تمدید مهلت فراخوان توانسنجی پیمانکاران خدمات شهری

شهرداری نیشابور درنظر دارد به جهت واگذاری امور خدمات شهری شامل: تنظیف شهری، جمع آوری پسماند، رفع سد معبر و ... در منطقه دو شهرداری نیشابور به بخش خصوصی و طی قرارداد سه ساله ....

ادامه خبر ...


آگهی مناقصه

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه های ذیل را از طریق منافصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید با در دست داشتن گواهی تاییدصلاحیت،رزومه و سوابق کاری، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور پیمان و رسیدگی شهرداری نیشابور و یا .......

ادامه خبر ...


آگهی مناقصه

شهردای نیشابوردرنظر دارد انجام مطالعات اصلاح هندسی، بهسازی ترافیکی، ساماندهی طراحی فضای سبز و مبلمان شهری بولوار فضل نیشابور برابر شرح خدمات پیوست را از طریق مناقصه به مشاور واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از آن شرکت دعوت می نماید با توجه به شرایط ذیل نسبت به ارسال پیشنهاد خود اقدام نماید.

ادامه خبر ...


آگهی مزایده شماره ۳۱۷۷۶ جایگاه CNG (نوبت دوم )

آگهی مزایده شماره ۳۱۷۷۶ جایگاه CNG (نوبت دوم )

ادامه خبر ...بازدید شهردار نیشابور

بازدید مهندس نجفی شهردار نیشابور از شهرداری منطقه یک

ادامه خبر ...


دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

فایلها به پیوست می باشد.

ادامه خبر ...


آگهی مزایده مغازه های بابک کریمی

در خصوص آگهی مزایده مغازه های بابک کریمی

ادامه خبر ...


آگهی مزایده کشتارگاه دام

در خصوص آگهی مزایده کشتارگاه دام به بخش خصوصی

ادامه خبر ...


آگهی مناقصه راننده با خودرو


در خصوص آگهی مناقصه راننده با خودرو

ادامه خبر ...


آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

در خصوص آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر نیشابور

ادامه خبر ...


آگهی مزایده تابلو تبلیغاتی پریزما شهرداری نیشابور

در خصوص آگهی مزایده تابلو تبلیغاتی پریزما شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


آگهی مزایده اموال مستعمل شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده اموال مستعمل شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


در خصوص مزایده کشتارگاه دامی شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مدیریت،راهبری،بهره برداری،تعمیر،نگهداری ایجاد تاسیسات و مستحدثات کشتارگاه دامی شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.