ارتبــاط بــا مــا

ارتبــاط بــا مــا

کد امنیتی

مشخصـات ارتبــاطی

 • خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان امام(ره) ، ضلع جنوبی میدان امام خمینی(ره)
 • info@neyshabur.ir
 • تلفن : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۴
  روابط عمومی : +۹۸ (۵۱)۴۲۲۱۷۴۷۱
  فکس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۷۸۲۸
  تلفکس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۴
 • ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : ۷ - ۱۴
  ساعت کاری پنج شنبه : ۷ - ۱۳
+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.