قالب وردپرس

درباره سازمان


تحقق چشم انداز کلان شهرداری در راستای ارتقاء  خدمات فرهنگی و اجتماعی و همچنین توسعه و تقویت رویکرد اجتماعی ، مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی در این راستا است.مدیریت شهری در صورتی که نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهر را بدرستی شناسایی کرده و بین نیازها و برطرف نمودن آنها پیوند کارآمدی را برقرار نماید آنگاه می توان به دستیابی به آرمان ها و اهداف مد نظر مبتنی بر رویکرد های تدوین شده امید داشت.لذا لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های موجود در این زمینه از جمله پشتیبانی و حمایت از برنامه های فوق الذکر، شهر و مدیریت شهری را در مسیر درست خود هدایت خواهد نمود.از طرفی تخصصی نمودن اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی و جداسازی و استقلال چنین نهادهایی ، مدیریت شهری را هرچه بیشتر در تحقق اهداف خود یاری خواهد کرد و تلاش مجموعه شهرداری در تحقق این مهم قطعاٌ موجب تغییر نگاه مردم نسبت به این ارگان خواهد شد.

در همین راستا و با عنایت به سیاست های اتخاذ شده در به اجرا گذاردن برنامه های مستقل در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ، با تشکیل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور ، گامی مثبت در به ثمر رساندن اهداف مدنظر برداشته شده است.این سازمان که با هدف انجام امور فرهنگی و ورزشی در حوزه های اجتماعی شهر و در چارچوب مأموریت های قانونی شهرداری فعالیت می کند ، می کوشد تا بابرنامه ریزی مدون و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی این رسالت خویش رابه نحو احسن به انجام رساند.

برگزاری جشن به مناسبت اعیاد مختلف و در کنار آن اجرای مراسم متنوع در ایام سوگواری ، برپایی نمایشگاه و اقداماتی از این دست ، گوشه ای از فعالیت های این سازمان در راستای انجام وظایف محوله است.در واقع می توان گفت این گونه فعالیت ها و اقدامات از شاخص های اصلی خدمات فرهنگی و ورزشی در مدیریت شهری می باشند.در نهایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور می کوشد تا با برقراری ارتباطی مثبت میان مردم و مجموعه شهرداری در اجرایی کردن برنامه ها و سیاست های اتخاذی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیشابور رسالت خود را به نحو مطلوبی به انجام رساند.

سازمان فرهنگي ورزشي