قالب وردپرس
برگزاری جلسه ستاد زیبا سازی شهری

برگزاری جلسه ستاد زیبا سازی شهری


اولین جلسه ستاد زیبا سازی شهری در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور برگزار شد در این جلسه آقای فقیه مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی و دبیر ستاد زیباسازی شهری به بیان ضرورت تشکیل و اهمیت فعالیت های این ستاد پرداخت و در ادامه سایر اعضای شرکت کننده در جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند و مقرر گردید شنبه مورخ 94/11/17 بازدید میدانی از سطح شهر به عمل آید و درجلسه بعدی نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام گردد.

setad zibasazi2

 

setad zibasazi

سازمان فرهنگي ورزشي